Sigtelinie

Septima Labs Sigtelinie sammenstiller terrændata og overfladedata fra Danmarks Højdemodel, så det er nemt og intuitivt at vurdere, om der er fri sigt mellem to givne punkter, og i modsat fald hvad der blokerer sigtelinien.

Se demo.

Hvad viser demoen?

Servicen er lavet til at kunne besvære spørgsmål af typen: "Kan jeg se gylletanken herfra, og hvis ikke, hvad blokerer så mit syn?" Når brugeren har angivet placering og højde af sigteliniens endepunkter præsenteres brugeren for to forskellige visualiseringer af sigtelinien sammenholdt med informationerne fra Danmarks Højdemodel. I kortet vises sigtelinien med blå farve og de steder, hvor sigtelinien blokeres af terræn eller andre genstande farves linien henholdvis brun eller grøn. I bunden af skærmen ses sigtelinien i profil sammen med terrænoverfladen og eventuelle genstande oven på terrænet.

Sammenlignet med andre værktøjer til visibilitetsanalyse har den her anvendte metode den store fordel, at brugeren helt intuitivt forstår grundlaget for beregningen i og med at sigtlinien vises sammen med profilerne. Det er en vigtig forudsætning for, at brugeren kan bruge sin sunde fornuft og kritiske sans til at vurdere resultatet. Kvaliteten af Danmarks Højdemodel svinger ret kraftigt fra område til område (især hvad DSMen angår), så efter vores erfaring er en menneskelig vurdering af resultatets gyldighed helt nødvendig.

Man kan ud fra profilerne lynhurtigt vurdere, om man trods et blokeret sigte måske alligevel vil kunne se gylletanken, da sigtelinien feks kun lige snitter toppen af bevoksningen. Man kan også med det samme se, om der vil være sigte, hvis man fjerner genstandene oven på jorden eller om sigtelinien er blokeret af terrænet. Brugeren får en intuitiv forståelse for, hvilken indflydelse endepunkternes højde har på sigtlinien mellem dem. Det er eksempelvis let at se, om det ville gøre en forskel om gylletanken var to meter højere eller lavere.

Hvilke data benytter tjenesten?

Terræn- og genstandsprofilerne dannes ud fra Danmarks Højdemodel. Danmarks Højdemodel er den officielle højdemodel for Danmark, og kan frit downloades på Geodatastyrelsens site Kortforsyningen.

Når brugeren har angivet en sigtelinie, sendes linien til Septimas server, der udtrækker samtlige højdepunkter langs linien fra terrænlaget og overfladelaget i Danmarks Højdemodel. Således udtrækkes der en højdeinformation for rundt regnet hver 2 meter langs linien.

Andre muligheder

Det ville være nemt at bygge en tilsvarende applikation for kontrol af linieføringer, som skal have en bestemt hældning og ligge under jorden til brug for planægning af feks kloak- eller fjernvarmerør.

Hvordan betjenes demoen?

Klik i kortet for sigteliniens start- og slutpunkt. Endepunkternes højde over terræn kan ændres ved at klikke på tallet i boksen "Højder over terræn". Holdes musen over en af linierne i grafen, vises liniepunktets kote og punktets placering vises i kortet.

Hvad nu?

Har du ideer, forslag eller spørgsmål, så kontakt os endelig.

På Septima Labs finder du flere eksempler på, hvad vi går og roder med.