septima labs

septima Search


Vi arbejder hele tiden på at udvide Septima Search. Både mht. hvilke services, der kan søges i og i hvilke sammenhænge den kan bruges.

Her kan du se nogle af vores eksperimenter og prototyper.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om hvordan vi kan søge i dine data på din hjemmeside.

Korteksempel - København

I denne demo kan du søge efter biblioteker, børnehavner, skoler, bydele, adresser, virksomheder (CVR) og lokalplaner. Vi har lavet fritekstsøgning i lokalplaner så prøv at søge på vindmølle skole - så finder du de 7 lokalplaner i Københavns Kommune hvor vindmølle og skole indgår i teksten.

Korteksempel - København

CartoDB

I denne denne demo søger vi i visualiseringer skabt i CartoDB

Søgning i CartoDB visualiseringer

Danmarks Miljøportal - DAI

I denne demo kan du søge i §3 data fra perioden 2010 og frem

Søgning i §3 data fra DAI og Naturdatabasen

ArcGIS

I disse demoer kombinerer vi adresse-, virksomheds- og lokalplansøgninger med søgninger i data udstillet vha. ArcGIS

Læs mere

Om Septima Search på septima.dk
JS Docs