Septima QGIS plugins

Septima bygger løbende nye plugins til Quantum GIS (QGIS). Septimas plugins til QGIS distribueres gennem Septimas QGIS-repository. Installation og opdatering af Septimas plugins foregår dermed ved brug af QGIS' indbyggede værktøjer til netop dette formål. Vores repository har følgende URL: http://qgis.septima.dk/plugins

Pt er følgende plugins klar til brug:

Er du interesseret i et af de eksisterende plugins eller ønsker du at tale om udvikling af et nyt plugin så kontakt os på kontakt@septima.dk.

Geosearch DK

Geosearch DK til QGIS er en søgeboks, der bruger GST's Geosearch service til at fremsøge, markere og derefter zoome til adresser, stednavne, postdistrikter, matrikelnumre, kommuner, opstillingskredse, politikredse, regioner og retskredse. Under indtastningen foreslår søgeboksen hele tiden en række muligheder, så brugeren ofte kun behøver at indtaste en del af for eksempel den ønskede adresse.

Pluginet har sit eget projekt på GitHub, hvor du også finder en installationsvejledning.

Septima Rute

Dette plugin tillader brugeren at beregne ruter fra A til B direkte i QGIS. Pluginet benytter Septimas stærke ruteserver, som altid er opdateret med de sidste nye data fra OpenStreetMap. Ruten optræder som et linie-lag i QGIS og rutevejledningen som et punktlag, hvor der er et punkt for hver ruteinstruktion. Pt kan der regnes ruter for cykler eller biler, men inden for kort tid etableres profiler for lastbiler/busser, gående m. fl.

Se også Septimas webbaserede ruteservice på http://labs.septima.dk/rute/

Septima Rute Pro

Septima Rute Pro indeholder den samme funktionalitet som Septima Rute. Derudover tillader Pro-versionen at regne ruter fra alle punkter i et lag til alle punkter i et andet lag. Et eksempel på en anvendelse kunne være at regne køretiden fra alle mulige placeringer af en brandstation til samtlige adresser i oplandet. Dermed kan den mest optimale placering med hensyn til køretid nemt bestemmes. En anden anvendelse kunne være at tage højde for elevernes cykleafstand ved dannelse af skoledistrikter.

Septima Flow

Septima Flow er en simulering af, hvor et væskeudslip løber hen. Simuleringerne foretages på en forbedret udgave af Danmarks Højdemodel. Brugeren vælger et QGIS-lag, hvorefter Septimas server for hver geometri beregner, hvor væsken løber hen, hvis der sker et udslip langs randen af geometrien.

Se også webversionen af Septima Flow