Septima Labs BETA
Dette er et eksempel på visualisering af tidsserier på kort.

I dette tilfælde 10 havterners rejse fra Grønland til Sydpolen og retur - data stammer fra projektet Arctic tern og kan hentes her