Væskeudslip

Septima Labs Væskeudslip er et eksempel på, hvordan Septima kan lave simuleringer i real time på store mængder terrændata.

Se demo.

Hvad viser demoen?

Når brugeren har angivet udslippets centrum, dannes der en cirkel om centrum med radius 10 meter. Tjenesten simulerer derefter, hvor en væske, der "slippes løs" på denne cirkel, ville flyde hen.

Hvilke data benytter tjenesten?

Simuleringerne foretages på en forbedret udgave af Danmarks Højdemodel. Danmarks Højdemodel er den officielle højdemodel for Danmark, og kan frit downloades på Geodatastyrelsens site Kortforsyningen.

Idet Danmarks Højdemodel ikke er fremstillet med hydrauliske simuleringer for øje, foretager Septima en lang række forbedringer af højdemodellen inden den benyttes til væskesimuleringer. Hvilke forbedringer, der skal foretages, afhænger af hvad simuleringerne skal anvendes til. I denne demo er der lagt vægt på, at simuleringen skal vise hvilket vandløb eller hvilken sø, udslippet potentielt kan ende i.

Den forbedrede højdemodel er i denne demo kun tilgængelig for Sønderborg Kommune.

Andre muligheder

I denne demo benyttes en cirkel med en fast radius omkring det valgte punkt. Beregningsmotoren kan også håndtere, at brugeren indtegner den præcise udstrækning af udslippet.

Simuleringen i demoen viser hvilket vandløb eller hvilken sø, udslippet i værste fald ender i. Der kan for eksempel også laves simuleringer, der viser, om udslippet vil blive tilbageholdt af lavninger i terrænet, inden det når vandløbet eller søen.

Hvordan betjenes demoen?

Klik på knappen "Markér centrum af udslip" og klik derefter i kortet et sted i Sønderborg Kommune, hvor du vil simulere et udslip.

Hvad nu?

Har du ideer, forslag eller spørgsmål, så kontakt os endelig.

på Septima Labs finder du flere eksempler på, hvad vi går og roder med.